رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد

شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای شماره سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور را اعلام کرد. روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیام‌های واصله پس از دسته‌بندی و اولویت‌گذاری در بخش ذیربط، به رویت وزیر کشور می‌رسد، شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸ را بدین […]

شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد

روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای شماره سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور را اعلام کرد.

روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیام‌های واصله پس از دسته‌بندی و اولویت‌گذاری در بخش ذیربط، به رویت وزیر کشور می‌رسد، شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸ را بدین منظور معرفی کرد.