رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت عراق با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین

موافقت عراق با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین فقط از طریق فرودگاه‌های بین المللی عراق موافقت کرد.

موافقت عراق با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با ورود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین فقط از طریق فرودگاه‌های بین المللی عراق موافقت کرد.