رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد سخنگوی مجلس: با رأی اکثریت اعضای هیأت‎امنای مرکز پژوهش‌های مجلس «بابک نگاهداری» به عنوان رئیس جدید این مرکز انتخاب شد. اعضای هیأت‎رئیسه، اعضای هیأت امنا را تشکیل می‎دهند.

نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد

سخنگوی مجلس: با رأی اکثریت اعضای هیأت‎امنای مرکز پژوهش‌های مجلس «بابک نگاهداری» به عنوان رئیس جدید این مرکز انتخاب شد. اعضای هیأت‎رئیسه، اعضای هیأت امنا را تشکیل می‎دهند.