رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبات امروز جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور

مصوبات امروز جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور انتخاب صادق خلیلیان به سمت استاندار خوزستان تعیین وزرای منتخب هیات وزیران در شورای پول و اعتبار موافقت دولت با لایحه تصویب آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰

مصوبات امروز جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور

انتخاب صادق خلیلیان به سمت استاندار خوزستان

تعیین وزرای منتخب هیات وزیران در شورای پول و اعتبار

موافقت دولت با لایحه تصویب آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰