رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سینوفارم وارداتی به ایران از منبعِ پکن است

سینوفارم وارداتی به ایران از منبعِ پکن است اخیرا برخی شایعه کردند که ایران به دلیل ارزان‌تر بودن واکسن سینوفارم ساخت ووهان نسبت به سینوفارم ساخت پکن، واکسن‌های ووهان را وارد کرده اما خبرنگار ما با مراجعه به یکی از مراکز واکسیناسیون، به برگه اطلاعات دارویی این واکسن‌ها دست پیدا کرده که نشان می‌دهد واکسن‌های […]

سینوفارم وارداتی به ایران از منبعِ پکن است

اخیرا برخی شایعه کردند که ایران به دلیل ارزان‌تر بودن واکسن سینوفارم ساخت ووهان نسبت به سینوفارم ساخت پکن، واکسن‌های ووهان را وارد کرده اما خبرنگار ما با مراجعه به یکی از مراکز واکسیناسیون، به برگه اطلاعات دارویی این واکسن‌ها دست پیدا کرده که نشان می‌دهد واکسن‌های استفاده شده در ایران سینوفارم ساخت پکن (Beijing) است.