رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیوان عالی کشور حکم جدیدی برای پوری حسینی صادر نکرده است

دیوان عالی کشور حکم جدیدی برای پوری حسینی صادر نکرده است جواهری، رئیس دادگاه کیفری یک‌ استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده علی اشرف پوری حسینی: طی دادنامه اولیه حکم محکومیت برای پوری حسینی صادر شد. هنوز رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رای جدیدی صادر نشده است. […]

دیوان عالی کشور حکم جدیدی برای پوری حسینی صادر نکرده است

جواهری، رئیس دادگاه کیفری یک‌ استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده علی اشرف پوری حسینی:

طی دادنامه اولیه حکم محکومیت برای پوری حسینی صادر شد.

هنوز رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رای جدیدی صادر نشده است.

در حال حاضر منتظر اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور هستیم.

دادگاه پس ازمرتفع کردن نواقص مد نظر مجددا مبادرت به صدور رای می‌کند.