رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل قرارگاه تسریع واکسیناسیون با فرماندهی دکتر زالی

تشکیل قرارگاه تسریع واکسیناسیون با فرماندهی دکتر زالی محسنی بندپی، استاندار تهران: از چهارشنبه همه ۱۳۵ مرکز تزریق واکسن در تهران در دو شیفت کار خواهند کرد. قرارگاه شدت بخشی به امر واکسیناسیون با فرماندهی علیرضا زالی تشکیل خواهد شد. بستری ها نسبت به هفته گذشته در استان تهران ۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است […]

تشکیل قرارگاه تسریع واکسیناسیون با فرماندهی دکتر زالی

محسنی بندپی، استاندار تهران:

از چهارشنبه همه ۱۳۵ مرکز تزریق واکسن در تهران در دو شیفت کار خواهند کرد.

قرارگاه شدت بخشی به امر واکسیناسیون با فرماندهی علیرضا زالی تشکیل خواهد شد.

بستری ها نسبت به هفته گذشته در استان تهران ۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است اما آمار فوتی ها همچنان بالاست.