رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏آخرین گزارش بلومبرگ از تولید و صادرات ‎واکسن کرونا

‏آخرین گزارش بلومبرگ از تولید و صادرات ‎واکسن کرونا چین، بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده واکسن کرونا، اروپا در رده بعدی است!

‏آخرین گزارش بلومبرگ از تولید و صادرات ‎واکسن کرونا

چین، بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده واکسن کرونا، اروپا در رده بعدی است!