رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهل انگاری علت حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر

سهل انگاری علت حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سهل انگاری را به عنوان یکی از مهمترین علل حادثه انفجار و آتش سوزی مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۰ کلینیک درمانی سینامهر تهران بیان کرد.

سهل انگاری علت حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سهل انگاری را به عنوان یکی از مهمترین علل حادثه انفجار و آتش سوزی مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۰ کلینیک درمانی سینامهر تهران بیان کرد.