رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت منصوب شد بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمد هاشمی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت منصوب شد

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمد هاشمی را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.