رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابوالقاسم کریمی به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

ابوالقاسم کریمی به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی «ابوالقاسم کریمی» را به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد در حکم «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به کریمی آمده […]

ابوالقاسم کریمی به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی «ابوالقاسم کریمی» را به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد

در حکم «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به کریمی آمده است:

نظر به تعهد،سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت «معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری» منصوب می شوید. انتظار می رود نسبت به اصلاح و ارتقاء کیفی و کمی امور اداری و مالی به ویژه ساختار و تشکیلات، ساماندهی امور پرسنلی کارکنان، فرآیند انجام اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب با عملکرد، توسعه، تمرکز و یکپارچگی امور دبیرخانه در مجموعه نهاد اقدام نموده و با توجه به جایگاه موثر کارکنان شریف و زحمتکش آن، خدمات مطلوب و در شان همکاران محترم ارایه نمایید

امید است با استعانت از خداوند متعال و اهتمام به تفکر عدالت محور و روحیه انقلابی، مردم داری،پاکدستی، فساد ستیزی، قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در انجام وظایف موفق و موید باشید.