رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی تلفنی امیر عبداللهیان و گوترش

رایزنی تلفنی امیر عبداللهیان و گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد: سازمان ملل حامی توافق و دیالوگ به عنوان اصلی مقوم و ازسرگیری گفتگوهای هسته‌ای مورد تاکید ما است. وزیر امورخارجه کشورمان: در خصوص گفتگوهای وین و برجام، جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. متاسفانه آمریکایی‌ها با تداوم‌ تحریم‌های […]

رایزنی تلفنی امیر عبداللهیان و گوترش

دبیرکل سازمان ملل متحد: سازمان ملل حامی توافق و دیالوگ به عنوان اصلی مقوم و ازسرگیری گفتگوهای هسته‌ای مورد تاکید ما است.

وزیر امورخارجه کشورمان: در خصوص گفتگوهای وین و برجام، جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است.

متاسفانه آمریکایی‌ها با تداوم‌ تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شده‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم‌ مذاکراتی استفاده کنند.

طرف‌های مذاکره باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول است که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.