رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت هیأت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای کمالوند

موافقت هیأت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای کمالوند هیات مدیره باشگاه تراکتور با درخواست استعفای فراز کمالوند موافقت کرد.

موافقت هیأت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای کمالوند

هیات مدیره باشگاه تراکتور با درخواست استعفای فراز کمالوند موافقت کرد.