رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون نامحدود کارگران آغاز شد

واکسیناسیون نامحدود کارگران آغاز شد وزیر بهداشت: همه کارگران را بدون رده‌بندی و اولویت سنی می‌توانید واکسینه کنید. چرا که جمعیت کارگران محدود است و از طرفی هم نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند و در یک فضای تجمعی کار می‌کنند.

واکسیناسیون نامحدود کارگران آغاز شد

وزیر بهداشت:

همه کارگران را بدون رده‌بندی و اولویت سنی می‌توانید واکسینه کنید.

چرا که جمعیت کارگران محدود است و از طرفی هم نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند و در یک فضای تجمعی کار می‌کنند.