رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون ماموران پلیس راهور تهران بزرگ در برابر کرونا

واکسیناسیون ماموران پلیس راهور تهران بزرگ در برابر کرونا رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا خبر داد و گفت:واکسیناسیون به طور کامل انجام شده است و تقریبا همه ماموران پلیس راهور واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

واکسیناسیون ماموران پلیس راهور تهران بزرگ در برابر کرونا

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا خبر داد و گفت:واکسیناسیون به طور کامل انجام شده است و تقریبا همه ماموران پلیس راهور واکسن خود را دریافت کرده‌اند.