رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمان تشکیل دولت لبنان امضاء شد

فرمان تشکیل دولت لبنان امضاء شد «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان پس از دیدار با «نجیب میقاتی» نخست وزیر و مأمور تشکیل کابینه این کشور، با حضور «نبیه بری» رئیس پارلمان فرمان تشکیل دولت جدید را امضا کرد. میقاتی فهرست اسامی ۲۴ وزیر را به عون ارائه کرده و بزودی منتشر می شود.

فرمان تشکیل دولت لبنان امضاء شد

«میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان پس از دیدار با «نجیب میقاتی» نخست وزیر و مأمور تشکیل کابینه این کشور، با حضور «نبیه بری» رئیس پارلمان فرمان تشکیل دولت جدید را امضا کرد.

میقاتی فهرست اسامی ۲۴ وزیر را به عون ارائه کرده و بزودی منتشر می شود.