رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشن روز آزادی از کرونا در دانمارک

جشن روز آزادی از کرونا در دانمارک دولت دانمارک اعلام کرد زین پس کووید خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود. مقامات رسما اعلام کردند به لطف واکسیناسیون دیگر کووید خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.

جشن روز آزادی از کرونا در دانمارک

دولت دانمارک اعلام کرد زین پس کووید خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.

مقامات رسما اعلام کردند به لطف واکسیناسیون دیگر کووید خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.