رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرکز رسانه قوه قضاییه: رضوی در زندان است؛ فریدون هم در مرخصی درمانی به سر می‌برد

مرکز رسانه قوه قضاییه: رضوی در زندان است؛ فریدون هم در مرخصی درمانی به سر می‌برد در پی انتشار اخباری در فضای مجازی در مورد مرخصی دو تن از محکومین اقتصادی، مرکز رسانه قوه قضاییه از دادستانی تهران کسب اطلاع کرد. هادی رضوی قبل از انتشار خبر مرخصی‌اش ، در زندان به سر می‌برد و‌ […]

مرکز رسانه قوه قضاییه: رضوی در زندان است؛ فریدون هم در مرخصی درمانی به سر می‌برد

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی در مورد مرخصی دو تن از محکومین اقتصادی، مرکز رسانه قوه قضاییه از دادستانی تهران کسب اطلاع کرد. هادی رضوی قبل از انتشار خبر مرخصی‌اش ، در زندان به سر می‌برد و‌ شایعه خارج از زندان بودن وی صحت ندارد. مرخصی قبلی او نیز به دلیل قانونی لزوم رد مال بوده است.

حسین فریدون هم در مرخصی استعلاجی و درمانی به سر می‌برد و با توجه به تجویز پزشکی قانونی، او تحت درمان و مداوا قرار دارد لذا مقرر شده که پس از اقدامات درمانی به زندان جهت ادامه تحمل حبس عودت داده شود.