رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنجاهمین محموله واکسن کرونا به کشور رسید

پنجاهمین محموله واکسن کرونا به کشور رسید پنجاهمین محموله واکسن کرونا بامداد امروز وارد تهران شد. این محموله شامل سه میلیون و ۲۰۰هزار دوز واکسن کرونا سینوفارم از سبد کووکس است.

پنجاهمین محموله واکسن کرونا به کشور رسید

پنجاهمین محموله واکسن کرونا بامداد امروز وارد تهران شد.

این محموله شامل سه میلیون و ۲۰۰هزار دوز واکسن کرونا سینوفارم از سبد کووکس است.