رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال فوت افرادی که واکسن کرونا نزده‌اند ۱۱ برابر واکسینه شده‌ها است

احتمال فوت افرادی که واکسن کرونا نزده‌اند ۱۱ برابر واکسینه شده‌ها است بر اساس نتایج تحقیقات جدید در آمریکا، افراد واکسینه نشده ۱۱ برابر بیشتر از افرادی که کاملا واکسینه شده‌اند جان خود را از دست می‌دهند این یافته بیش از پیش نشان می‌دهد که واکسیناسیون مصونیت خوبی حتی در برابر نوع دلتا ایجاد می‌کند/ […]

احتمال فوت افرادی که واکسن کرونا نزده‌اند ۱۱ برابر واکسینه شده‌ها است

بر اساس نتایج تحقیقات جدید در آمریکا، افراد واکسینه نشده ۱۱ برابر بیشتر از افرادی که کاملا واکسینه شده‌اند جان خود را از دست می‌دهند
این یافته بیش از پیش نشان می‌دهد که واکسیناسیون مصونیت خوبی حتی در برابر نوع دلتا ایجاد می‌کند/ ایرنا