رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد

آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز ۲۰ شهریور آغاز شد و در صورت تامین واکسن کرونا، همه دانشجویان دانشگاه آزاد تا ۱۵ آبان واکسینه خواهند شد.

آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد

واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز ۲۰ شهریور آغاز شد و در صورت تامین واکسن کرونا، همه دانشجویان دانشگاه آزاد تا ۱۵ آبان واکسینه خواهند شد.