رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بالاخره «عنابستانی» از سرباز راهور عذرخواهی کرد!

بالاخره «عنابستانی» از سرباز راهور عذرخواهی کرد! «عنابستانی» نماینده مجلس که چندی پیش به دلیل تخلف و نادیده گرفتن قانون و همچنین تعدی به سرباز راهور به مجازات حبس محکوم شده بود با حضور در محل کار سرباز در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از سرباز وظیفه‌شناس راهور رسماً عذرخواهی کرد.

بالاخره «عنابستانی» از سرباز راهور عذرخواهی کرد!

«عنابستانی» نماینده مجلس که چندی پیش به دلیل تخلف و نادیده گرفتن قانون و همچنین تعدی به سرباز راهور به مجازات حبس محکوم شده بود با حضور در محل کار سرباز در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از سرباز وظیفه‌شناس راهور رسماً عذرخواهی کرد.