رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی

انتصاب مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرهاشم موسوی، به سمت مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. وی پیش از این مدیرکل پشتیبانی وزارت رفاه اجتماعی بوده و اکنون جایگزین مصطفی سالاری مدیرعامل قبلی تامین اجتماعی شده است./ فارس

انتصاب مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرهاشم موسوی، به سمت مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

وی پیش از این مدیرکل پشتیبانی وزارت رفاه اجتماعی بوده و اکنون جایگزین مصطفی سالاری مدیرعامل قبلی تامین اجتماعی شده است./ فارس