رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتگوها با سه کشور اروپایی درباره برجام را سازنده خواند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتگوها با سه کشور اروپایی درباره برجام را سازنده خواند رابرت مالی: درباره آینده مذاکرات و ضرورت بازگشت طرفین به تعهدات گفتگوهای خوبی داشتیم.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتگوها با سه کشور اروپایی درباره برجام را سازنده خواند

رابرت مالی: درباره آینده مذاکرات و ضرورت بازگشت طرفین به تعهدات گفتگوهای خوبی داشتیم.