رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصابی دیگر در سازمان برنامه و بودجه

انتصابی دیگر در سازمان برنامه و بودجه میرکاظمی طی حکمی علیرضا علی احمدی را به عنوان “معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی” در سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.

انتصابی دیگر در سازمان برنامه و بودجه

میرکاظمی طی حکمی علیرضا علی احمدی را به عنوان “معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی” در سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.