رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزینه‌های احتمالی ۲۹ استانداری کشور در دولت سیزدهم

گزینه‌های احتمالی ۲۹ استانداری کشور در دولت سیزدهم با توجه به اینکه این روزها نام گزینه‌های متعددی برای ‌مسند استانداری‌‌ها در دولت سیزدهم مطرح می‌شود، ‌محتمل‌ترین گزینه‌های استانداری در ۲۹ استان ‌منتشر می‌شود./تسنيم

گزینه‌های احتمالی ۲۹ استانداری کشور در دولت سیزدهم

با توجه به اینکه این روزها نام گزینه‌های متعددی برای ‌مسند استانداری‌‌ها در دولت سیزدهم مطرح می‌شود، ‌محتمل‌ترین گزینه‌های استانداری در ۲۹ استان ‌منتشر می‌شود./تسنيم