رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت های تردد شبانه لغو شد.

محدودیت های تردد شبانه لغو شد. دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: برداشته شدن محدودیت های تردد شبانه به این معنی نیست که با ترددهای غیرضروری، احتیاط های مربوط به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم. از هموطنانمان می خواهیم که بجز در موارد ضروری و اموری مانند تزریق واکسن در خیابان ها تردد […]

محدودیت های تردد شبانه لغو شد.

دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: برداشته شدن محدودیت های تردد شبانه به این معنی نیست که با ترددهای غیرضروری، احتیاط های مربوط به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم.

از هموطنانمان می خواهیم که بجز در موارد ضروری و اموری مانند تزریق واکسن در خیابان ها تردد نکنند.