رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۲۰۲۱۹ بیمار جدید

فوت ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۲۰۲۱۹ بیمار جدید