رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارزش دلاری واکسن های وارداتی اعلام شد

ارزش دلاری واکسن های وارداتی اعلام شد طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران ارزش حدود ۴۹.۸ میلیون دز واکسنی که تاکنون وارد ایران شده حدود ۴۲۱ میلیون دلار است.

ارزش دلاری واکسن های وارداتی اعلام شد

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران ارزش حدود ۴۹.۸ میلیون دز واکسنی که تاکنون وارد ایران شده حدود ۴۲۱ میلیون دلار است.