رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏اکبر ‎خرمدین پدر بابک خرمدین از قصاص نجات یافت/ همه رضایت دادند!

‏اکبر ‎خرمدین پدر بابک خرمدین از قصاص نجات یافت/ همه رضایت دادند! اولیادم داماد کشته شده: از قصاص دایی‌ گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز آزاد نشود البته احتمالا زندان ١٠ ساله درانتظار اکبرخرمدین است و همسرش نیز بخاطر معاونت در قتل به زندانی کمتر محکوم میشود./رکنا

‏اکبر ‎خرمدین پدر بابک خرمدین از قصاص نجات یافت/ همه رضایت دادند!

اولیادم داماد کشته شده:

از قصاص دایی‌ گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز آزاد نشود

البته احتمالا زندان ١٠ ساله درانتظار اکبرخرمدین است و همسرش نیز بخاطر معاونت در قتل به زندانی کمتر محکوم میشود./رکنا