رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز سال تحصیلی از ۳ مهر با حضور رئیس‌جمهور

آغاز سال تحصیلی از ۳ مهر با حضور رئیس‌جمهور سرپرست آموزش و پرورش: سیاست‌های ریاست‌جمهور و ستاد کرونا ضرورت بازگشایی مدارس را در دستور کار آموزش و پرورش قرار داد. زنگ سال تحصیلی را با حضور ریاست‌جمهوری سوم مهر به صدا در می‌آوریم. مسیر بازگشایی حضوری مدرس هم طراحی کردیم و به تدریج محقق می‌شود./تسنیم

آغاز سال تحصیلی از ۳ مهر با حضور رئیس‌جمهور

سرپرست آموزش و پرورش: سیاست‌های ریاست‌جمهور و ستاد کرونا ضرورت بازگشایی مدارس را در دستور کار آموزش و پرورش قرار داد.
زنگ سال تحصیلی را با حضور ریاست‌جمهوری سوم مهر به صدا در می‌آوریم.
مسیر بازگشایی حضوری مدرس هم طراحی کردیم و به تدریج محقق می‌شود./تسنیم