رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون کرونا طبق برنامه زمان‌بندی سنی اجرا می‌شود

واکسیناسیون کرونا طبق برنامه زمان‌بندی سنی اجرا می‌شود سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: واکسیناسیون کووید ۱۹ درپایگاه‌ها و مراکز سراسر کشور منحصرا بر اساس زمانبندی سنی انجام شده و هیچگونه تغییری در این روند ایجاد نگردیده است.

واکسیناسیون کرونا طبق برنامه زمان‌بندی سنی اجرا می‌شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسیناسیون کووید ۱۹ درپایگاه‌ها و مراکز سراسر کشور منحصرا بر اساس زمانبندی سنی انجام شده و هیچگونه تغییری در این روند ایجاد نگردیده است.