رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حاشیه‌های انتخاب یک استاندار

حاشیه‌های انتخاب یک استاندار تصویر فوق ‏گزارش خبرگزاری فارس در تیرماه ۱۴۰۰ از فیش نجومی مدرس خیابانی (بیش از ۷۰ میلیون تومان) که دیروز استاندار محروم ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان شد!

حاشیه‌های انتخاب یک استاندار

تصویر فوق ‏گزارش خبرگزاری فارس در تیرماه ۱۴۰۰ از فیش نجومی مدرس خیابانی (بیش از ۷۰ میلیون تومان) که دیروز استاندار محروم ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان شد!