رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد

وزیر کشور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد رئیس جمهور با صدور حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان “فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا” منصوب کرد./پاد

وزیر کشور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد

رئیس جمهور با صدور حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان “فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا” منصوب کرد./پاد