رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیر عبداللهیان: دولت در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است

امیر عبداللهیان: دولت در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است وزیر امور خارجه در گفت‎وگو با وزیرخارجه انگلیس: ایران به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند اقبال خواهد داشت. دولت در ابتدای کار در حال مشورت‎های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین […]

امیر عبداللهیان: دولت در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است

وزیر امور خارجه در گفت‎وگو با وزیرخارجه انگلیس:

ایران به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند اقبال خواهد داشت.

دولت در ابتدای کار در حال مشورت‎های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است.