رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون سربازان از این هفته

آغاز واکسیناسیون سربازان از این هفته معاون بهداشت وزارت بهداشت: تفاهمی هفته گذشته با نیروهای مسلح داشتیم که واکسیناسیون سربازان و کادر پادگان ها را انجام دهیم و از این هفته با تزریق واکسن ۱۵۰ هزار دوز شروع می شود.

آغاز واکسیناسیون سربازان از این هفته

معاون بهداشت وزارت بهداشت: تفاهمی هفته گذشته با نیروهای مسلح داشتیم که واکسیناسیون سربازان و کادر پادگان ها را انجام دهیم و از این هفته با تزریق واکسن ۱۵۰ هزار دوز شروع می شود.