رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج یک پژوهش تازه؛ نیازی به تزریق دز سوم نیست

نتایج یک پژوهش تازه؛ نیازی به تزریق دز سوم نیست خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به نتایج یک پژوهش جدید از مخالفت دانشمندان برای تزریق دُز سوم خبر داد و نوشت: واکسن کووید۱۹ به اندازه ای موثر است که نیازی به تزریق دُز تقویتی نیست و بهتر است کشورهای ثروتمند واکسن مازاد خود را […]

نتایج یک پژوهش تازه؛ نیازی به تزریق دز سوم نیست

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به نتایج یک پژوهش جدید از مخالفت دانشمندان برای تزریق دُز سوم خبر داد و نوشت:

واکسن کووید۱۹ به اندازه ای موثر است که نیازی به تزریق دُز تقویتی نیست و بهتر است کشورهای ثروتمند واکسن مازاد خود را به کشورهای فقیر بدهند.

نویسندگان این پژوهش معتقد هستند که هیچ یک از مطالعات، حاکی از پایین آمدن ایمنی بدن با گذشت زمان نیست.

آن‌ها تاکید کردند که اگر دُزهای تقویتی خیلی زودتر از موعد و به صورت بسیار گسترده ارائه شوند، ممکن است عوارض جانبی در پی داشته باشند.