رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط و قوانین سامانه ثبت درخواست تردد فرمانداری تهران

شرایط و قوانین سامانه ثبت درخواست تردد فرمانداری تهران مجوز تردد بین استانی از امروز فقط برای افراد واجد شرایطی که در سامانه “تهران تردد” درخواست خود را ثبت و پیامک تائید دریافت کرده اند، صادر می شود. ثبت درخواست فقط روزانه و از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ در سامانه مربوطه انجام می شود.

شرایط و قوانین سامانه ثبت درخواست تردد فرمانداری تهران

مجوز تردد بین استانی از امروز فقط برای افراد واجد شرایطی که در سامانه “تهران تردد” درخواست خود را ثبت و پیامک تائید دریافت کرده اند، صادر می شود.

ثبت درخواست فقط روزانه و از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ در سامانه مربوطه انجام می شود.