رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: با سیاست‌گذاری درست می توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی را فراهم کرد

رئیسی: با سیاست‌گذاری درست می توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی را فراهم کرد رئیس جمهور درجلسه شورای عالی فضای مجازی: استفاده از ظرفیت فضای مجازی در رشد و تعالی کشور ضروری است. با سیاستگذاری درست می توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی را فراهم کرد. لازمه استفاده مناسب […]

رئیسی: با سیاست‌گذاری درست می توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی را فراهم کرد

رئیس جمهور درجلسه شورای عالی فضای مجازی:

استفاده از ظرفیت فضای مجازی در رشد و تعالی کشور ضروری است.

با سیاستگذاری درست می توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت فضای مجازی را فراهم کرد.

لازمه استفاده مناسب از فضای مجازی شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است.