رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب ۳ معاون جدید در وزارت امور خارجه

انتصاب ۳ معاون جدید در وزارت امور خارجه «علی باقری» جایگزین «عراقچی» شد با حکم وزیر امور خارجه، «علی باقری» به عنوان معاون سیاسی، «محمد فتحعلی» به عنوان معاون اداری و مالی و «مهدی صفری» به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند. وزیر امور خارجه در احکام جداگانه‌ای از خدمات «سیدعباس عراقچی» «علی […]

انتصاب ۳ معاون جدید در وزارت امور خارجه

«علی باقری» جایگزین «عراقچی» شد

با حکم وزیر امور خارجه، «علی باقری» به عنوان معاون سیاسی، «محمد فتحعلی» به عنوان معاون اداری و مالی و «مهدی صفری» به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند.

وزیر امور خارجه در احکام جداگانه‌ای از خدمات «سیدعباس عراقچی» «علی ابوالحسنی» و «سیدرسول مهاجر» در این سمت‌ها قدردانی کرد.