رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد نسبت به شفاف نبودن سیاست بانک مرکزی

انتقاد نسبت به شفاف نبودن سیاست بانک مرکزی سعدوندی،کارشناس اقتصادی: شرط ریاست بانک مرکزی در ایران بله قربان گویی است و تا زمانی که چنین است، آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاست بانک مرکزی در سال‌های گذشته سیاست ابهام بوده است و اطلاع دقیقی از سیاست ارزی، نرخ ارز و…وجود ندارد، درحالیکه […]

انتقاد نسبت به شفاف نبودن سیاست بانک مرکزی

سعدوندی،کارشناس اقتصادی:

شرط ریاست بانک مرکزی در ایران بله قربان گویی است و تا زمانی که چنین است، آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.
سیاست بانک مرکزی در سال‌های گذشته سیاست ابهام بوده است و اطلاع دقیقی از سیاست ارزی، نرخ ارز و…وجود ندارد، درحالیکه در دنیا سیاست بانک مرکزی باید شفاف باشد و اعتماد عمومی را جلب کند.