رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارز ترجیحی دارو فساد زا است/ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف می‌شود

ارز ترجیحی دارو فساد زا است/ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف می‌شود وزیر بهداشت: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمه‌ها به مردم پرداخت […]

ارز ترجیحی دارو فساد زا است/ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف می‌شود

وزیر بهداشت:

اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود.

با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمه‌ها به مردم پرداخت خواهد شد.