رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هفتمین جلسه ویژه تامین و واردات ⁧واکسن⁩ به ریاست دکتر ⁧ مخبر⁩ معاون اول رئیس جمهور امروز برگزار شد.

‏هفتمین جلسه ویژه تامین و واردات ⁧واکسن⁩ به ریاست دکتر ⁧ مخبر⁩ معاون اول رئیس جمهور امروز برگزار شد. وزیر بهداشت، وزیر خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و روسای جمعیت هلال احمر، هلدینگ دارویی برکت، انستیتو پاستور و نیز نماینده وزارت دفاع اعضای این کمیته ویژه هستند.

‏هفتمین جلسه ویژه تامین و واردات ⁧واکسن⁩ به ریاست دکتر ⁧ مخبر⁩ معاون اول رئیس جمهور امروز برگزار شد.

وزیر بهداشت، وزیر خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و روسای جمعیت هلال احمر، هلدینگ دارویی برکت، انستیتو پاستور و نیز نماینده وزارت دفاع اعضای این کمیته ویژه هستند.