رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذوالفقاری: نام نویسی زائران مراسم اربعین پایان یافت

ذوالفقاری: نام نویسی زائران مراسم اربعین پایان یافت حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین: نام نویسی زائران مراسم اربعین حسینی (ع) پایان یافت. اگر مدارک افراد کامل نبود و نیاز به ثبت نام بود، ثبت نام تکمیلی انجام و تاشنبه همه مدارک کامل می شود. سهمیه موکب داران و کمیته ها از ۶۰ هزار نفر […]

ذوالفقاری: نام نویسی زائران مراسم اربعین پایان یافت

حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین:

نام نویسی زائران مراسم اربعین حسینی (ع) پایان یافت. اگر مدارک افراد کامل نبود و نیاز به ثبت نام بود، ثبت نام تکمیلی انجام و تاشنبه همه مدارک کامل می شود.

سهمیه موکب داران و کمیته ها از ۶۰ هزار نفر حدود ۲۵ هزار نفر است. کمیته‌ها قرار شد تا فردا مدارک خود را برای دریافت ویزا ارائه دهند

افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند برای انجام کار خود نگرانی نداشته باشند آمادگی داریم اگر لیست موکب‌داران آماده شود ظرف ۲۴ ساعت کارهایشان را انجام دهیم.

قیمت بلیت بالا برای افراد دارای ویزای اربعین نیست. افرادی که ویزای اربعین دریافت کردند با همان ویزا می توانند از قیمت های مصوب سازمان هواپیمایی استفاده کنند.

اگر وزارت بهداشت افرادی را که هر دو دز واکسن را دریافت کردند اما در سیستم ثبت نشده است، تاکید کند مورد تایید خواهد بود. اگر افرادی که یک دز واکسن دریافت کردند حداکثر تا فردا دز بعدی را دریافت کنند می‌توانیم برای اعزام آنها اقدام کنیم.