رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم ایران نسبت به تمام مردم جهان، کمترین استطاعت خرید مسکن را دارند.

مردم ایران نسبت به تمام مردم جهان، کمترین استطاعت خرید مسکن را دارند. بیشترین استطاعت خرید خانه از آن شهروندان عربستان، سپس امریکا و بعد امارات است./ کانال تلگرامی احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد

مردم ایران نسبت به تمام مردم جهان، کمترین استطاعت خرید مسکن را دارند. بیشترین استطاعت خرید خانه از آن شهروندان عربستان، سپس امریکا و بعد امارات است./ کانال تلگرامی احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد