رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون در خوزستان به زیر ۳۰ سال رسید

واکسیناسیون در خوزستان به زیر ۳۰ سال رسید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: با توجه به کاهش کشوری سن واکسیناسیون به میزان ۳ سال، در استان خوزستان متولدین سال ۱۳۷۳ به قبل می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب و سپس جهت تزریق واکسن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون […]

واکسیناسیون در خوزستان به زیر ۳۰ سال رسید

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

با توجه به کاهش کشوری سن واکسیناسیون به میزان ۳ سال، در استان خوزستان متولدین سال ۱۳۷۳ به قبل می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب و سپس جهت تزریق واکسن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند./ایسنا