رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه دیوار امنیتی مرزی با ایران را طولانی‌تر می‌کند

ترکیه دیوار امنیتی مرزی با ایران را طولانی‌تر می‌کند روزنامه حریت به نقل از وزیر کشور ترکیه نوشته که ۲۴۲ کیلومتر به ۲۲۱ کیلومتر دیواری که در مرز ایران احداث شده بود، اضافه می شود. گفته شده دلیل این تصمیم، تحولات اخیر افغانستان و احتمال روانه شدن پناهجویان افغان به سمت ترکیه بوده. وزیر کشور […]

ترکیه دیوار امنیتی مرزی با ایران را طولانی‌تر می‌کند

روزنامه حریت به نقل از وزیر کشور ترکیه نوشته که ۲۴۲ کیلومتر به ۲۲۱ کیلومتر دیواری که در مرز ایران احداث شده بود، اضافه می شود.

گفته شده دلیل این تصمیم، تحولات اخیر افغانستان و احتمال روانه شدن پناهجویان افغان به سمت ترکیه بوده.

وزیر کشور ترکیه گفته است که از سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۲۸۴ هزار مهاجر از این کشور بازگردانده شده‌اند و ۴۶۲ هزار نفر هم به سوریه فرستاده شده اند.