رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پارلمان اروپا به عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد

پارلمان اروپا به عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد پارلمان اروپا درحالی به طرحی رای داد که براساس آن اتحادیه اروپا دولت تشکیل شده توسط گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. با این حال اتحادیه اروپا در چارچوب این طرح می‌توان با گروه طالبان روابط و همکاری عملیاتی برقرار کند. پارلمان اروپا […]

پارلمان اروپا به عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد

پارلمان اروپا درحالی به طرحی رای داد که براساس آن اتحادیه اروپا دولت تشکیل شده توسط گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت.
با این حال اتحادیه اروپا در چارچوب این طرح می‌توان با گروه طالبان روابط و همکاری عملیاتی برقرار کند.
پارلمان اروپا همچنین نسبت به آینده افغانستان شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در لایحه تصویب شده از سوی پارلمان اروپا، نسبت به خروج یکجانبه آمریکا از افغانستان بدون هماهنگی کافی با متحدین خود در ناتو نیز ابراز تاسف شده است.
همچنین بر عدم وجود هماهنگی و همکاری میان آمریکا و کشورهای اروپایی در روند خروج نیروها و شهروندان خارجی از افغانستان تاکید شده است.
پارلمان اروپا خواستار بررسی ضعف ارتباطی و هماهنگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی سازمان های مربوطه شده است./خاورمیانه