رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نظر سازمان جهانی بهداشت درباره تغییر دز دوم واکسن کرونا

نظر سازمان جهانی بهداشت درباره تغییر دز دوم واکسن کرونا دکتر برنان، مدیر اورژانس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت: اگرچه سازمان بهداشت جهانی چنین توصیه‌ای نمی‌کند اما شواهد و مطالعات حاکی از این است که ترکیب دز اول آسترازینکا و دز دوم فایزر همچنان ایمنی خوبی ایجاد می‌کند

نظر سازمان جهانی بهداشت درباره تغییر دز دوم واکسن کرونا

دکتر برنان، مدیر اورژانس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت:

اگرچه سازمان بهداشت جهانی چنین توصیه‌ای نمی‌کند اما شواهد و مطالعات حاکی از این است که ترکیب دز اول آسترازینکا و دز دوم فایزر همچنان ایمنی خوبی ایجاد می‌کند