رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس مشترک محمد‌بن سلمان ، شیخ تمیم بن حمد و شیخ طحنون بن زاید

عکس مشترک محمد‌بن سلمان ولیعهد سعودی، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و شیخ طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در ساحل دریای سرخ رابطه قطر با امارات و عربستان پس از دوره‌ای تنش در حال ترمیم و عادی‌سازی است

عکس مشترک محمد‌بن سلمان ولیعهد سعودی، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و شیخ طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در ساحل دریای سرخ

رابطه قطر با امارات و عربستان پس از دوره‌ای تنش در حال ترمیم و عادی‌سازی است